Partner- & Related Programs


Peformance Philosophy spills over. Intoxication? Infection? Inspiration? Several partner organisations offer extra program on different locatons in Amsterdam during the Biennial!
Poem as storm, not as refuge

Poëzie als interventie

(Titel naar CAConrad, While Standing in Line for Death, p.41)

Tijdens de Biennial wordt vanuit performance philosophy - een belichaamde manier van filosoferen waarin het performatieve element een rol speelt - nagedacht over instituties en interventies. Op welke manieren kunnen we de structuren van instituten blootgeven en daarbinnen interveniëren?

Vanuit deze vraag nodigt Perdu dichters en performers uit om over de hackende kracht van poëzie te vertellen. Poëzie heeft de kans om een interventie te zijn in de manier waarop taal, communicatie en productiviteit horen te werken. Verschillende dichters en performers zullen deze avond een aspect van poëzie als interventie uitdiepen.

Daarbij wordt Perdu zelf als instituut in beschouwing genomen; welke patronen zijn (on)zichtbaar aanwezig, en hoe kunnen deze worden onderbroken? De dichters zullen ons komen hacken door in hun bijdrage hun eigen hypothetisch-utopisch programma over interveniërende poëzie als uitgangspunt te nemen.

Gasten TBA.

https://perdu.nl/nl/