<     >     <<
Thursday March 14, 2019 | 13:45 - 15:15
University Library |  Doelenzaal


Aanmelden is niet nodig. Iedereen is welkom!

Naast de luistersessie is er ook een geluidsinstallatie rondom de 1-november-discussie te beluisteren bij Bijzondere Collecties (UvA). De installatie is vrij toegankelijk van 14 maart tot 1 april.

Op meerdere momenten in 2019 zal worden stilgestaan bij het jubileum van Aktie Tomaat onder het mom 50 Jaar Tomaat, georganiseerd door de Redactie Tomaat.
Op 9 oktober 1969 gooiden studenten van de Amsterdamse Toneelschool tijdens het slotapplaus van Shakespeare’s De Storm van de Nederlandse Comedie, tomaten naar het toneel. Op 1 november 1969 organiseerde de Nederlandse Comedie in de Grote Zaal van de Stadsschouwburg Amsterdam een openbare discussie. Iedereen met een mening kon zijn zegje doen over de problematiek in de theaterwereld. Tweeënhalf uur lang probeerden de directie van de Nederlandse Comedie en de tomaatgooiers hun standpunten toe te lichten, te verdedigen en te contextualiseren.

Op 14 maart 2019 nodigen wij jullie uit om aan te schuiven en mee te luisteren naar een deel van de geluidsopname die is gemaakt tijdens deze discussie.

‘Aktie Tomaat’ is voor vrijwel iedereen in het Nederlandse theaterlandschap een begrip. In ons collectieve geheugen heeft deze interventie het toneelbestel totaal veranderd. Er kwam geld voor vernieuwing, ‘maatschappelijke relevantie’ werd een criterium voor het verlenen van subsidies en nieuwe gezelschappen werden opgericht (Maatschappij Discordia, Baal, Sater, De Appel, Onafhankelijk Toneel). Ook de vaste repertoiregezelschappen gingen experimenteren met nieuwe theatervormen - of gingen ten onder, zoals de Nederlandse Comedie en het Nieuw Rotterdams Toneel.

Los van de mythe waartoe Aktie Tomaat verworden is: wat werd er nu daadwerkelijk gezegd? Wat horen wij als luisteraars van nu? Wat wordt het meest benadrukt, of waar ‘horen’ wij de nadruk? Kiezen wij kanten? Vallen er eigenlijk kanten te kiezen bij dergelijke uiteenlopende statements? Wat wij horen — is dat een weerslag van het beeld dat we eerder al vormden bij Tomaat? Is het wellicht een weerslag van onze huidige tijd en individuele situaties?

Wij luisteren en praten na. En nemen deze indrukken wederom op. Voor in 2069.
<     >     <<